Adatvédelem – Áttekintés

2023 december

Az ams OSRAM csoport vállalatai (a továbbiakban együttesen ams OSRAM) elkötelezettek a személyes adatok védelme mellett. Az alábbi adatvédelmi szabályzat áttekintést nyújt az Önről gyűjtött adatokról, valamint arról, hogy azokat hogyan és milyen célból dolgozzuk fel. Teljes körű információt adatvédelmi szabályzatunk részletes változatában talál.

1. Adatkezelő:
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 4
DE-80807 München
Németország
Telefon: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
E-mail: contact@osram.com

Adatvédelmi kapcsolattartó: privacy@ams-osram.com.

2. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

 • A domainnevet vagy a számítógépe IP-címét, a kliens fájlkérését (fájlnév és URL), a http-válaszkódot, valamint a tőlünk meglátogatott internetes weboldalt gyűjtjük.
 • Ha felhasználói fiókot hoz létre, és regisztrál, a hozzáférési adatokat is gyűjtjük (általában a felhasználónév/e-mail-cím és jelszó).
 • Sütiket használunk, olyan kis szöveges fájlokat, amelyeket például az Ön kosárhoz vagy az OSRAM bejelentkezéshez kapcsolódóan ideiglenesen tárolunk az Ön számítógépes rendszerén, és amelyeket az Ön böngészője tárol. Amikor felkeresi ezt a honlapot, az erre a célra szolgáló sütibannerben (a szigorúan szükséges sütik kivételével) tájékozottan dönthet az eszközein tárolt sütikről vagy hasonló technológiákról. Böngészője beállításait is módosíthatja, hogy ezek a sütik ne kerüljenek tárolásra, vagy az internetes munkamenet végén törlődjenek. Erről a témáról további információkat talál Sütiszabályzatunkban. Ez részletesen leírja, milyen sütiket használunk, és milyen típusú adatokat gyűjtünk ezek segítségével. Tartalmaz továbbá egy linket a sütibannerhez, ahol az Ön sütikkel kapcsolatos döntései bármikor megváltoztathatók.
 • Egyes oldalak közösségi oldalak gombját tartalmazhatják. Ezek a gombok nem ajánlások vagy hivatkozások. A link pusztán az adott közösségi oldalra mutat anélkül, hogy a felhasználó adatait továbbítaná.

3. Hogyan gyűjtjük az adatait?
Bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk, amikor Ön felkeresi honlapunkat, mivel ez szükséges az oldal megfelelő működéséhez. Egyébként olyan adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön rögzített vagy a honlapunkon található sütik használatára vonatkozó választása alapján ad meg nekünk.

4. Mire használjuk az Ön adatait?

 • A honlap műszaki adminisztrációjához és működtetéséhez.
 • A honlap és aloldalai teljesítményének elemzésére.
 • Trendek elemzésére és a felhasználók számára érdekes termékek ajánlására.
 • A jogszabályok által megengedett mértékben: Visszaélések azonosítása, problémák orvoslása és szükség esetén jogsértések bejelentése az arra jogosult hatóságok felé.

5. Az adatai továbbítása
Ha a hozzájárulását adta, vagy a jogszabályok szerint egyéb módon jogosultak vagyunk rá, előfordulhat, hogy személyes adatait a fenti célokból továbbítjuk az ams OSRAM Csoport vállalatainak vagy a szolgáltatóknak (pl. hosting, értékesítési vagy marketinges partnerek).

Amennyiben a címzettek olyan országokban találhatók, amelyek nem rendelkeznek megfelelő szintű adatvédelemmel, az ams OSRAM gondoskodott a személyes adatok védelme érdekében alkalmas és megfelelő garanciák biztosításáról. Ha az adatokat továbbítják

 • a Csoport olyan vállalataihoz továbbítjuk, amelyek ilyen országokban találhatók, biztosítjuk, hogy az említett vállalatok aláírják és betartsák a személyes adatok védelméről szóló, kötelező vállalati szabályokat. Az ams OSRAM kötelező vállalati szabályaival kapcsolatban az oldal tetején, pdf formátumban találhat további információt.
 • csoporton kívüli, ilyen országokban lévő címzettek részére, az adatok továbbítására csak akkor kerül sor, ha az említett vállalatok (i) az ams OSRAM-mal uniós szabványoknak megfelelő szerződéses záradékokat kötöttek, vagy (ii) – az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező címzettek esetében – az EU és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi keretrendszer alapján tanúsítvánnyal rendelkeznek.

6. Önnek milyen jogai vannak?
Az érintettek jogainak teljes körű leírása ezen az oldalon a megfelelő alfejezetben található.

Kérdéseivel postai úton vagy az információkérő űrlap segítségével fordulhat a vállalat adatvédelmi osztályához.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat időről időre módosul. A legutóbbi frissítés dátumát a nyilatkozat elején találja.

Az adatvédelmi nyilatkozatunk részletes verziója

Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogyan használja fel az ams OSRAM az Ön személyes adatait, milyen intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében, és Önnek milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban.

Bemutatkozás

Az ams OSRAM elkötelezett a személyes adatok védelmében. Az ams OSRAM folyamataiban betartja az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és egyéb vonatkozó jogszabályok előírásait, a személyes adatok védelmét és az adatok biztonságos kezelését.

Az általános adatvédelmi rendelet és az európai unió tagállamainak más nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében az adatkezelő az OSRAM GmbH.

Képviselet: Rainer Barthel és Babette Fröhlich

Marcel-Breuer-Straße 4
80807 München
Németország

Az ams OSRAM alapvetően csak akkor gyűjti be és használja a felhasználók személyes adatait, amennyiben az a weboldal működőképességéhez szükséges.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez az érintett személyek hozzájárulását kérjük, az uniós általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapként.

Az Ön személyes adatainak kezelése során az Ön és az ams OSRAM közti szerződés teljesítése céljából a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapként. Ez az olyan adatkezelési tevékenységekre is vonatkozik, amelyek a szerződést megelőző, érintett kérésére történő intézkedések végrehajtásához szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok kezelése az ams OSRAM vállalatra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szolgál jogalapként.

Abban az esetben, ha az érintett személy vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekei megkívánják a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja szolgál jogalapként.

Ha az adatkezelés az ams OSRAM vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében szükséges, és az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai – amelyek a személyes adatok védelmét igénylik – elsőbbséget élveznek az ams OSRAM vagy a harmadik fél érdekeivel szemben, akkor ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az érintett személy személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerülnek, amint az adat megőrzésének célja megszűnik. Amennyiben a személyes adatok kezelésének eredeti célja megszűnik, abban az esetben kezelhetők az adatok a továbbiakban, ha azt az Európai Unió vagy valamely európai uniós tagállam jogszabálya előírja. Az adatok törlésére vagy zárolására akkor is sor kerül, ha a fentiekben írt jogszabályok által előírt valamely adatmegőrzési határidő lejár, kivéve, ha az adatkezelés szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.

1. Az adatkezelés terjedelme
Honlapjaink felkeresése során az adatokat és információkat automatikusan gyűjtjük az azokat meglátogató számítógépes rendszerből.

Ennek során a következő adatok kerülnek begyűjtésre:

 • Információk a böngésző típusáról és verziójáról
 • A felhasználó operációs rendszere
 • A felhasználó internetszolgáltatója
 • A felhasználó IP-címe
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • A weboldalak, ahonnan a felhasználó rendszere eléri a mi internetes oldalunkat
 • A weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a mi weboldalunkon keresztül lehív

Ezek az adatok a mi rendszerünk naplófájljaiban is mentésre kerülnek. Ezeket az adatokat nem tároljuk együtt a felhasználó más személyes adatával.

2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatok (és a naplófájlok) átmeneti tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

3. Az adatkezelés célja

Az IP-cím átmeneti tárolása a rendszerben azért szükséges, hogy lehetséges legyen a weboldal továbbítása a felhasználó számítógépére. Ehhez a felhasználó IP-címét a munkamenet teljes időtartamára el kell tárolni.

A naplófájlokban való tárolás célja a weboldal működőképességének biztosítása. Ezenkívül az adatok segítenek bennünket a weboldal optimalizálásában, valamint információtechnológiai rendszereink biztonságának biztosításában. Az ilyen módon gyűjtött adatok marketing célra nem használhatók.

Ezt a célt szolgálja jogos adatkezelési érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

4. Az adattárolás időtartama

Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. A weboldal megjelenítésére irányuló adatgyűjtés esetében ez akkor történik meg, amikor az adott munkamenet véget ér.

Ha az adatok naplófájlokban tárolódnak el, erre legkésőbb hét napon belül kerül sor. Az ezt meghaladó tárolás is lehetséges. Ebben az esetben a felhasználók IP-címei törlésre vagy anonimizálásra kerülnek úgy, hogy a lehívó kliens azonosítása többé nem lesz lehetséges.

5. Tiltakozási lehetőség
Az adatok begyűjtése a weboldal megjelenítéséhez és az adatok naplófájlokban való tárolása az internetes oldal működéséhez feltétlenül szükséges. A felhasználó részéről ezért nincs lehetőség tiltakozásra.

1. Az adatkezelés terjedelme
A hírlevelek kiküldését szolgáló adatkezeléssel összefüggésben adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Az adatok kizárólag a hírlevél küldésére szolgálnak.

 • a) A hírlevél küldésére a felhasználónak a weboldalon való feliratkozása során tett hozzájárulása alapján kerülhet sor:

Internetes oldalainkon lehetőség van az ingyenes hírlevélre való feliratkozásra. A hírlevélre való feliratkozás során továbbítódnak számunkra a beviteli ablakban megadott adatok.

Ennek során a következő adatok kerülnek begyűjtésre:

 • E-mail-cím
 • Vezetéknév és keresztnév (opcionális)
 • Megszólítás
 • Nyelv/ország
 • A regisztráció dátuma és időpontja

Az adatok kezeléséhez a regisztrációs folyamat keretében kérjük az Ön hozzájárulását, és ennek során hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.

 • b) A hírlevelet az ams OSRAM értékesítési kapcsolattartója küldi:

Ha Ön kapcsolatban áll az ams OSRAM értékesítési partnerével, a partner el fogja kérni Öntől az elérhetőségeit, hogy tudjon üzeneteket és hírleveleket küldeni. A tárolt elérhetőségei között szerepelhet a telefonszáma, az e-mail-címe, a vezetékneve és a keresztneve (opcionális). Az Ön által ezzel kapcsolatban megadott e-mail-címet a későbbiekben használhatjuk arra, hogy hírlevelet küldjünk Önnek. Ilyen esetben a hírlevélben kizárólag saját hasonló termékeink vagy szolgáltatásaink direkt marketingje valósul meg.

2. Az adatkezelés jogalapja
Miután a felhasználó feliratkozott a hírlevélre, ezt követően az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulásának megléte esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Értékesítési munkatársaink hírlevelet küldenek a rendszereinkbe belépő felhasználóknak, ami az ams OSRAM jogos érdeke, amelyet nem írnak felül az érintettek alapvető jogai és szabadságai. Ebben az esetben minden jogi követelmény (pl. a tisztességtelen verseny elleni német törvény (UWG) 7. § (3) bekezdése) teljesül.

3. Az adatkezelés célja
A felhasználó e-mail-címének begyűjtése arra szolgál, hogy a hírlevél kézbesíthető legyen.

Az egyéb személyes adatok regisztrációs folyamat keretében történő begyűjtése arra szolgál, hogy megakadályozzuk a szolgáltatásokkal vagy a használt e-mail-címmel való visszaélést.

4. Az adattárolás időtartama
Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. A felhasználó e-mail-címe tehát addig kerül tárolásra, amíg a hírlevélre való feliratkozása aktív.

5. Tiltakozási lehetőség
A felhasználó bármikor lejelentkezhet a hírlevélről. Ebből a célból minden hírlevélben egy megfelelő hivatkozás található.

1. Az adatkezelés terjedelme
Internetes oldalainkon felhasználóinknak felkínáljuk a lehetőséget, hogy személyes adataik megadásával regisztrálják magukat. Az adatok ennek során egy beviteli ablakban kerülnek megadásra, majd részünkre továbbításra és eltárolásra. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik személynek.

Ennek során a következő adatok kerülnek begyűjtésre:

 • E-mail-cím
 • Vezetéknév és keresztnév (opcionális)
 • Megszólítás
 • Nyelv/ország
 • A regisztráció dátuma és időpontja

A regisztrációs folyamat keretében a felhasználó hozzájárulását kérjük ezen adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulásának megléte esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Amennyiben a regisztráció egy szerződés teljesítésére vagy egy szerződés megkötését megelőző, az érintett kérésére történő intézkedések végrehajtására szolgál, az adatkezelés kiegészítő jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

3. Az adatkezelés célja

 • a) Bizonyos tartalmak és szolgáltatások elérése a weboldalunkon
 • b) A felhasználóval való szerződés teljesítéséhez vagy szerződés megkötését megelőző, az érintett kérésére történő intézkedések végrehajtása

4. Az adattárolás időtartama
Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljának eléréséhez többé már nem szükségesek.

A regisztrációs folyamat keretében begyűjtött adatoknál erre akkor kerül sor, ha az internetes oldalunkon való regisztráció megszűnik vagy módosításra kerül.

Amennyiben a regisztráció szerződés teljesítésére vagy szerződés megkötését megelőző, az érintett kérésére történő intézkedések végrehajtására szolgál, erre akkor kerül sor, ha az adatok a szerződés teljesítéséhez már nem szükségesek.

A szerződés megkötése után is szükség lehet a szerződéses partner személyes adatainak eltárolására, hogy a szerződésben rögzített vagy törvény által előírt kötelezettségek teljesíthetők legyenek.

5. Tiltakozási lehetőség
Felhasználóként bármikor lehetősége van a regisztráció megszüntetésére. Bármikor kérheti az Önről tárolt adatok módosítását vagy törlését.

Amennyiben a regisztráció szerződés teljesítésére vagy a szerződés megkötését megelőző, az érintett kérésére történő intézkedések végrehajtására szolgál, az adatok idő előtti törlése csak akkor lehetséges, ha a törlést nem zárják ki szerződésből eredő vagy törvényileg előírt kötelezettségek.

1. Az adatkezelés terjedelme
Weboldalunkon elérhető egy kapcsolatfelvételi űrlap, amely az elektronikus kapcsolattartásra használható. Amennyiben a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy a beviteli ablakban megadott adatai számunkra továbbításra és általunk tárolásra kerülnek. Az adatok kizárólag a kommunikációhoz szükséges adatkezelés céljából kerülnek felhasználásra. Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik félnek.

Ennek során a következő adatok kerülnek begyűjtésre:

 • E-mail-cím
 • Vezetéknév és keresztnév (opcionális)
 • Megszólítás
 • Nyelv/ország
 • A regisztráció dátuma és időpontja

Az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.

A kapcsolatfelvétel ezen kívül az Ön által megadott e-mail-címen keresztül lehetséges. Ebben az esetben az Ön által az e-mailben megadott személyes adatai tárolásra kerülnek.

2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulásának megléte esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Az e-mail keretében továbbított személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Amennyiben az e-mailben való kapcsolatfelvétel célja egy szerződés megkötése, az adatkezelés kiegészítő jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

3. Az adatkezelés célja
A beviteli ablakban megadott személyes adatok kezelésének kizárólagos célja a kapcsolatfelvétel feldolgozása. E-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén fennáll az adatkezelő jogos érdeke is.

Az egyéb kezelt személyes adatok arra szolgálnak, hogy megakadályozzuk a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélést, és biztosítsuk információtechnológiai rendszereink biztonságát.

4. Az adattárolás időtartama
Az adatok törlésre kerülnek, amint azok az adatgyűjtés céljának eléréséhez többé már nem szükségesek. Ez rendszerint akkor történik, amikor a kommunikáció befejeződött. A kommunikáció akkor tekinthető befejezettnek, ha a körülmények alapján feltételezhető, hogy az érintett ügy kétségeket kizáróan megoldódott.

5. Tiltakozási lehetőség
Felhasználóként bármikor lehetősége van visszavonni személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. Lépjen velünk kapcsolatba e-mailben, így bármikor tiltakozhat személyes adatainak tárolása ellen. Ilyen esetben a kommunikáció nem folytatható tovább.

A kapcsolatfelvétel révén eltárolt minden személyes adata törlésre kerül.

1. Az adatgyűjtés terjedelme
Ha valamelyik részvényesünk felhatalmazta arra, hogy meghatalmazottként részt vegyen az éves közgyűlésünkön, csak a meghívó és a meghívó kártyák elküldéséhez szükséges adatokat gyűjtjük, például a megbízott vezetéknevét, keresztnevét és címét.

2. Az adatkezelés jogalapja
A meghatalmazott felhatalmazása esetén történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja a német tőkepiaci törvény (AktG) rendelkezéseivel összhangban.

3. Az adatkezelés célja
A személyes adatokat kizárólag a meghatalmazott éves közgyűlésen való részvételének kezeléséhez használjuk.

4. Az adattárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint nincs rájuk szükség az eredeti cél elérése érdekében. Erre általában akkor kerül sor, amikor a német tőkepiaci törvényben foglalt, éves közgyűlésre vonatkozó előírások már nem alkalmazandók.

5. Adatvédelmi jogok
Önnek joga van ahhoz, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt adatokhoz hozzáférést kérjen a vállalat fenti címén. Ezenkívül joga van ahhoz, hogy bizonyos feltételek esetén a személyes adatai törlését vagy az adatkezelés korlátozását kérje (pl. az adatai jogszerűtlen kezelése esetén). Ha az adatait jogos érdekből kezeljük, a vállalat fenti címén tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ekkor megszüntetjük az adatkezelést, kivéve, ha a jogos érdekünk elsőbbséget élvez.

Egyes esetekben szakképzett szolgáltatókat alkalmazunk az adatok kezeléséhez. A szolgáltatóinkat gondosan választjuk meg, és rendszeresen ellenőrizzük őket. A személyes adatokat kizárólag a nevünkben és az utasításainkkal szigorú összhangban kezelik az adatfeldolgozási megállapodás alapján.

Bizonyos esetekben az Ön adatait az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban is feldolgozzák, ahol általában alacsonyabb adatvédelmi szint érvényesülhet, mint Európában. Ilyen esetekben biztosítjuk, hogy az Ön adatainak megfelelő szintű védelme megvalósuljon – például szerződéses partnereinkkel kötött megállapodások révén – vagy kérjük az Ön kifejezett hozzájárulását.

Az ams OSRAM csoport vállalatai közötti adattovábbítást az ams OSRAM kötelező erejű vállalati szabályainak keretében végrehajtott intézkedések biztosítják.

Amennyiben az Ön személyes adatait kezeljük, Ön az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében érintettnek minősül, és az adatkezelővel szemben a következő jogokkal bír:

1. Tájékoztatáshoz való jog
Az ams OSRAM vállalattól igazolást kérhet, hogy az Önt érintő személyes adatok általunk kezelésre kerültek-e.

Amennyiben ilyen adatkezelésre sor került, az adatkezelőtől a következő információkról kérhet tájékoztatást:

 • A személyes adatok kezelésének célja;
 • A kezelt személyes adatok kategóriái;
 • A címzettek, ill. a címzettek kategóriái, akikkel az Önt érintő személyes adatokat megosztották vagy még meg fogják osztani;
 • Az Önt érintő személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy, amennyiben erre vonatkozóan konkrét adatok nem érhetők el, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • Az összes elérhető információ a személyes adatok forrásáról, amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtötték be;
 • A GDPR 22. cikke (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;
 • Annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, és a 46. cikkben említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése.

Tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzett adatkezelés esetében a tájékoztatási jog korlátozható, amennyiben az a kutatási vagy statisztikai célok elérését valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné, és a korlátozás szükséges a kutatási vagy statisztikai célok elérése érdekében.

2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az ams OSRAM helyesbítse és/vagy kiegészítse az Önre vonatkozó pontatlan vagy nem teljes személyes adatokat. Az ams OSRAM a helyesbítést késedelem nélkül elvégzi.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önt érintő személyes adatok kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ha vitatja az Önt érintő személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • Ön a GDPR 21. cikke (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem került megállapításra, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az Önt érintő személyes adatok kezelése korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az ams OSRAM előzetesen tájékoztatja Önt.

4. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az ams OSRAM indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A GDPR 21. cikke (1) bekezdése alapján Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikke (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • Az Önt érintő személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • Az Önt érintő személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • Az Önt érintő személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikke (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermekek hozzájárulása).

5. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az ams OSRAM nyilvánosságra hozta az Önt érintő személyes adatokat, és az ams OSRAM a 4. pontban felsorolt előfeltételek értelmében azokat törölni köteles, az ams OSRAM az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek törlését.

6. A törléshez való jog alóli kivételek
A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR 9. cikke (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a GDPR 89. cikke (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az a) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7. Az értesítéshez való jog
Amennyiben Ön az ams OSRAM-mal szemben érvényesítette helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó jogát, az összes címzettet, akikkel az Önt érintő személyes adatokat megosztottuk, értesítjük erről a helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy ha aránytalanul nagy erőfeszítést tesz szükségessé. Kérésére tájékoztatjuk Önt a címzettekről.

8. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Ön által az ams OSRAM rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az

 • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezen túlmenően Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – az ams OSRAM-nál kérje személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

9. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az ams OSRAM a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha tiltakozik személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha személyes adatainak kezelésére a GDPR 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön szintén jogosult arra, hogy ez ellen tiltakozhasson.

Tiltakozáshoz való joga korlátozható, amennyiben az a kutatási vagy statisztikai célok elérését valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné, és a korlátozás szükséges a kutatási vagy statisztikai célok elérése érdekében.

10. Jog az adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozattól való elálláshoz
Ön jogosult arra, hogy adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozatát bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

 • (1) az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • (2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
 • (3) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az (1) és (3) bekezdésekben említett esetekben az ams OSRAM köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Amennyiben ezek a döntések a személyes adatoknak a GDPR 9. cikke (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin alapulnak, a fent felsorolt kivételek csak akkor érvényesek, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet (a GDPR-t).

Az ams OSRAM felelős hatósága:
Bajor Állami Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal
Postbox 1349
DE-91504 Ansbach
Németország

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikke alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

További információk és magyarázatok az említett jogokról az Európai Bizottság „A polgárok jogai” weboldalán találhatók.